اکبــر ذبیحی

دبیر آموزش و پرورش – دانشجوی پزشکی

تدریس ریاضی در پایه های دهم،یازدهم،دوازدهم وکنکور

  •  لیسانس از دانشگاه فرهنگیان
  • دانشجوی پزشکی
  • ۵ سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش
  • ۲ سال سابقه تدریس در آموزشگاه های کنکوری و تقویتی
  • تلفن تماس: ۳۴۷۷ ۹۴۱ ۰۹۳۸
  • واتساپ: ۳۴۷۷ ۹۴۱ ۰۹۳۸