دفترچه فانتزی cat

۶,۰۰۰ تومان

دفترچه فانتزی cat

اندازه ۷*۷
جنس کاغذ از کاغذ ۸۰ گرم درجه۱

چاپ داخلی:رنگی