دفترچه پلنر طرح قائم

۲۶,۰۰۰ تومان

دفترچه پلنر طرح قائم

اندازه ۱۰*۱۴٫۵
جنس کاغذ از کاغذ ۸۰ گرم درجه۱

چاپ داخلی:رنگی

شما میتونید با این دفترچه هم کارای روزانتون رو توش بنویسید و برنامه ریزی کنید براش هم برای ظهور امام غایبمون ی قدمی بردارید.