دفترچه پلنر قدم هشتم؛موفقیت

۲۲,۰۰۰ تومان

دفترچه پلنر قدم هشتم؛موفقیت

اندازه ۱۰*۱۴٫۵
جنس کاغذ از کاغذ ۸۰ گرم درجه۱

چاپ داخلی:رنگی