دفترچه یادداشت کوچک کاکتوس

۸,۰۰۰ تومان

دفترچه یادداشت کوچک طرح کاکتوس
اندازه ۱۰*۷٫۵
جنس کاغذ از کاغذ ۸۰ گرم درجه۱

چاپ داخلی:سیاه و سفید